O  Ofra Haza - 'Ha'Shana InshaAlla-h'
  Ofra Haza - 'Tzur Menti'
  Ofra Haza - 'Im Nin'Alu' - 1978
  Ofra Haza - 'Yerushalaim Shel Zahav' (Jerusalem of Gold)
  Orlando Silva - 'O Cantor das Multid~oes' - Documentário - 1 Parte
  Orlando Silva - 'O Cantor das Multid~oes' - Documentário - 2 Parte
  Orlando Silva - 'O Cantor das Multid~oes' - Documentário - 3 Parte
  Orlando Silva - 'Lábios que beijei'  
  Orquestra Filarmônica de Berlim - 'Bolero' - Ravel