Újra lesz OPNI, de nem a Lipótmezőn

www.webdoki.hu

Új országos pszichiátriai központot hoz létre a kormány a 2007-ben bezárt lipótmezei Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet helyett. Az új intézmény kutatási és tudományos feladatokat is ellátna, de egy olyan osztály is helyet kap benne, ahol az ön- és közveszélyes betegeket ápolnák. Egy civil szervezet szerint nincs szükség újabb "sárga házra", ehelyett a többi pszichiátria min?ségét kellene javítani. Kérdés az is, van-e elég pszichiáter egy ilyen új intézményhez.

El?rehaladott tárgyalások folynak az egészségügyi államtitkárság, valamint a pszichiáter szakma között arról, hogy a 2007-ben bezárt Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) helyett új országos pszichiátriai központot hozzanak létre. Kérdésünkre a Nemzetier?forrás-minisztérium egészségügyi államtitkársága meger?sítette: egy új intézetet akarnak létrehozni, de ennek helyér?l még folynak a tárgyalások. Az intézmény szervezési, módszertani, oktatási és tudományos feladatokat látna el, és “speciális egységei révén professzionális ellátást biztosít a betegeknek”.

A tervek szerint az új pszichiátriai központban egy úgynevezett magas biztonságú osztályt is létrehoznak. Ez az ország egész területér?l speciális körülmények között fogadja a pszichiátriai, illetve addiktológiai okból ön- és közveszélyessé vált betegeket. Európában szinte már csak Magyarországon nincs ilyen osztály, és az el?z? kormány egy ilyen létrehozását nem is készítette el?, holott a Büntet? törvénykönyvnek a kényszergyógykezeltek [1] elbocsátásáról szóló 2010. május 1-jei változása ezt indokolja, közölte az államtitkárság. Információink szerint az új intézményr?l az országgy?lés egészségügyi bizottsága még decemberben tárgyalni fog.Kell-e újabb falanszter?

Az ugyanakkor már a nyáron kiderült, hogy a szakma sem teljesen egységes abban, valóban szükség van-e az OPNI-hoz hasonló nagy intézményre. A betegek nem akarnak új Lipótot! - írta több közleményében is a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum nev? szervezet, amely a pszichiátriai betegek mellett a reformpszichiátereket is igyekszik képviselni. A szervezet épp azért emelte fel szavát, mert úgy látta: az egyeztetésb?l a betegeket és az általuk képviselt szakembereket kihagyták.

Egy új intézmény létrehozása leginkább a kórházi lobbinak áll érdekében, véli Radó Iván a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum elnöke. Abban egyetértenek a pszichiáter szakmával, hogy a Lipótmez? bezárása elhamarkodott, átgondolatlan és eredményét tekintve is rossz döntés volt. Radó szerint nincs azonban szükség egy újabb falanszterre. A Lipót bezárása óta a fekv?beteg ellátás helyzete rendez?dött, azonban a járóbeteg és közösségi pszichiátriai ellátások száma, finanszírozása és min?sége elégtelen. Ezen kívül a kórházakban mindig nagyobb a veszélye, hogy a betegeket emberi méltóságukban megalázzák, ahogy ezt a szervezethez több pszichiátriai gondozottól érkezett panasz is bizonyítja, jegyezte meg Radó Iván.

A szervezet elnöke szerint ezért f?ként Budapesten nincs semmi szükség az ágyak számának növelésére, ehelyett az ellátás min?ségének javítására kellene koncentrálni. Radó Iván szerint természetesen vannak olyan állapotok, amikor a kórházi fekv?betegellátás az indokolt, de a torz rendszerben még mindig el?fordul olyan, hogy valakinek csak azért kell befeküdnie egy pszichiátriai osztályra, hogy megkaphasson egy gyógyszert. Ez költséges és értelmetlen megoldás, véli Radó Iván. Új sárga ház helyett a nagy intézményeket sokszor kiváltó, területi, közösségi-alapú,a családoknak is segítséget nyújtó ellátásra lenne szükség, ahol minden beteg a lakókörnyezetében érheti el a gyógyszeres kezelést és a pszichoszociális segítségnyújtást.Hiányszakma.

Németh Attila, az Országos Pszichiátria Központ szakmai igazgatója szerint azonban szükség van egy progresszív ellátást nyújtó országos pszichiátria intézetre, még ha nem is olyan magas ágyszámmal, mint egykor az OPNI m?ködött. "A pszichiátriai ágyak számával a 2007-es leépítés el?tt még az EU középmez?nyébe tartoztunk, most azonban sereghajtók lettünk, miután nemcsak az OPNI kapacitásai sz?ntek meg, de a többi kórház ágyszámát is csökkentették, és a járóbeteg ellátás finanszírozását is". Németh Attila szerint a visszaépítést nem lehet egyik pillanatról a másikra megoldani, folyamatos építkezésre van szükség.

Gondot jelenthet ugyanakkor a szakemberhiány. Az OPNI-ban egykor dolgozó több mint 100 diplomás szakember egy része külföldre ment, sokan nyugdíjba vonultak. Ha létrejönne egy új központ, nem biztos, hogy lenne elegend? orvos az új intézménybe, vagy ez a többi kórházi osztálytól szívna el pszichiátereket, szakképzett gondozókat.Németh Attila úgy véli, a pszichiáter szakmát hiányszakmának kell min?síteni, s ennek megfelel?en nem szabadna korlátozni a rezidensi helyek számát. A végz?s orvostanhallgatók így szabadon és támogatás mellett kaphatnának helyet az új központban vagy a kórházi osztályokon. Ezt a problémát az egészségügyi államtitkárság is érzékeli. "Abban az esetben, ha mégis szakemberhiány korlátozná fejlesztéseinket, a hiányzó egységek kialakítására – az ellátási szükséglet figyelembe vétele mellett - lépcs?zetes megvalósításban kerül sor" - közölte a tárca.
Szerző: Joób Sándor