Ombudsmani vizit a váci börtönben


os.mti.hu

Budapest, 2010. június 1., kedd (OS) -

A Váci Fegyház és Börtönben megfelelően érvényesül a fogvatartás törvényes végrehajtásához szükséges rend és kiemelten kezelik az elítéltek foglalkoztatását - ezt állapította meg Szabó Máté országgyűlési biztos vizsgálata.

Az országos átlaghoz hasonlóan 140 százalékos telítettségű, 150 éve létesített intézetben a vezetők átgondolt, következetes munkával biztosítják a fogvatartottak megfelelő elhelyezését, élelmezését, ruházati és egészségügyi ellátását, munkáltatását, a büntetés céljával nem ellentétes jogaik gyakorlását. Rendelkezésre állnak a neveléshez és oktatáshoz szükséges feltételek is. Az elítéltek számához képest elegendő nevelő dolgozik az intézményben, de a biztos szerint több pszichológust kellene alkalmazni.
Az elítéltek a foglalkoztatásukra létrehozott gazdálkodó szervezetnél, az intézeten belül működő Duna-Mix Kft-nél, illetve az intézet ellátását, fenntartását szolgáló költségvetési munkahelyeken dolgoznak. Egy részük külső gazdálkodó szervezeteknél végez munkát.
Szabó Máté úgy ítélte meg, hogy a zárkák felszereltsége, a zárkákban lévő, zárható WC, az egyes körletek folyosóin lévő fürdők is megfelelnek az elvárásoknak. Az egészségügyi részleg betegszobájában azonban nincs a mozgáskorlátozott fogvatartottaknak is megfelelő akadálymentes fürdőhelyiség.
Az országgyűlési biztos pozitívan értékelte, hogy a fogvatatottak és az intézet dolgozói ugyanazt az ételt kapják. Lehetőség van a családi beszélőkre és az elítéltek jeles ünnepeken, például húsvétkor, vagy karácsonykor is fogadhatnak látogatót.
Csaknem egy éve, nemzetközi tapasztalatokat követve itt hozták létre a szabadulás előtt állók számára a a három zárkából és egy közös helyiségből álló úgynevezett APAC-körletet. Az APAC keresztény világnézeten alapuló rendszer, központjában a közösség, ezen belül is a család áll és az a célja, hogy megkönnyítse a visszailleszkedést a családba és a társadalomba. A folyamat tervezésébe, irányításába bevonják az elítélteket, a családot, az egyházi és a civil segítőket.
Nem elegendő az egyetlen csomagvizsgáló berendezés, a hiány a biztonságos fogvatartást közvetlenül veszélyeztetheti. Az ügyvédi beszélő helyiség nem tesz eleget annak a követelménynek, hogy a védő ellenőrzés nélkül beszélhessen az ügyfelével. Egyszerre több ügyvéd is találkozik a megbízójával ugyanabban a szobában, amelyben nincsenek elválasztó falak.
Az állomány helyiségeit mintegy egy éve kezdték felújítani. Ezzel együtt is kifogásolható, hogy nem megfelelő, hiányosan felszerelt, nem kellően kulturált a dolgozók öltözője. Az ombudsman megkeresi a büntetés-végrehajtás országos parancsnokát, javasolva, hogy vizsgáltassa meg, van-e fedezet további pszichológusok alkalmazására, legalább két további csomagvizsgáló berendezés beszerzésére, akadálymentes fürdőhelyiség kialakítására, valamint az állomány öltözőjének felújítására.


Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala