Új lendületet kapott a gondnokság alatt állók választójogának ügye az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletének fényébenMDAC hírlevél Budapest 2010 május 20.

A fogyatékossággal élő gondnokság alatt álló személyek a magyar társadalom egyik legkiszolgáltatottabb csoportját képezik. Kirekesztettségük egyik oka az, hogy az Alkotmány választójoguk gyakorlásától automatikusan megfosztja őket. Az Emberi Jogok Európai Bíróságának mai napon született ítélete ezzel összefüggésben kimondta, hogy az indokolatlan és aránytalan jogfosztás ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményével. A Bíróság döntése az Alkotmány újragondolását is szükségessé teszi.