Mindenki figyelmébe! Változnak a jogszabályokkitekinto.hu

Az Európai Unió egyik fő vívmánya, hogy polgárai az EU területén bárhol szabadon letelepedhetnek, és munkát vállalhatnak, illetve ennek keretében jogosultak a szociális juttatások igénybevételére, beleértve az egészségügyi ellátást is.

munkavállalók mobilitását támogatja az Európai Unió, mivel ez nemcsak az egyén szakmai karrierjéhez elengedhetetlen gyakorlat és nyelvtudás külföldön való megszerezését biztosítja, hanem ez a folyamat elősegíti a munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolását is.

Az Európai Unió ezért 2010. május 01-én hatályba léptette a 883/2004/EK rendeletet, mely a másik tagállamban tanuló, dolgozó, munkát keresők jogait kívánja még teljesebben biztosítani. A Bizottság abban látja e jogszabály jelentősségét, hogy e nélkül a szabad mozgás joga nem valósítható meg hatékonyan.

A rendelet célja, hogy a Közösségen belül mozgó személyek csak egyetlen tagállam szociális biztonsági rendszere alá tartozzanak, az alkalmazandó nemzeti jogszabályok halmozódása és az ebből eredő bonyodalmak elkerülhetőek legyenek.
Ennek érdekében a 883/2004/EK rendelet változásokat vezet be az Európai Unión belül mozgó nemzetközi munkavállalók társadalombiztosítási helyzetének meghatározásával kapcsolatban.

Új követelmények kerültek bevezetésre a munkavállaló saját országában fennálló társadalombiztosítási jogviszonyának fenntartásával kapcsolatban, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a munkavállaló egyidejűleg két vagy több tagországban is munkát végez.

Továbbá új elektronikus adminisztrációs eljárást vezetnek be, amely végül felváltja a jelenlegi E101-es igazolásokon alapuló rendszert, mely eddig a biztosítási jogviszony igazolására volt hivatott.
A változások következtében a vállalkozásoknak célszerű áttekinteniük a munkavállalóik kiküldetésére vonatkozó szabályzataikat, valamint felülvizsgálni a külföldi foglalkoztatással kapcsolatban kialakított álláspontjukat. Ennek során a következő változásokra érdemes tekintettel lenni:

• Az új szabályozás szerint a kiküldetésben lévő munkavállalók célországonként a kiküldetés kezdetétől számított 24 hónapon keresztül a kiküldő államban maradnak biztosítottak, amelyhez kizárólagosan a kiküldő ország illetékes hatóságának a hozzájárulása szükséges. A korábbi szabályok szerint a kiküldött legfeljebb 1 évig tartozhatott a kiküldő ország társadalombiztosítási jogszabályainak hatálya alá.

• A korábbi szabályozás szerint a több tagállamban munkát végző munkavállaló, aki a munkáját részben abban az országban végzi, amelyben a lakóhelye van, a lakóhelye szerinti ország járulékszabályainak hatálya alá tartozik. Az új rendelkezések szerint azonban a kiküldött csak abban az esetben maradhat a lakóhelye szerinti állam járulékszabályainak a hatálya alatt, ha tevékenységének lényeges részét (legalább 25%) ebben az államban folytatja munkaideje és/vagy díjazása alapján.

• A korábbi szabályok értelmében azok a magánszemélyek, akik szokásosan több tagállamban végeznek munkát és az egyik országban munkavállalók, a másik országban pedig önálló vállalkozók voltak, általában mindkét államban járulékot fizettek. Az új szabályozás a kettős járulékfizetést kizárja, a járulékfizetés abban az államban történik a Rendelet értelmében, amelyikben a magánszemély munkavállalóként végez tevékenységet.

Ezenkívül továbbra is megmarad az EU egészségbiztosítási kártya, valamint lehetőség nyílik majd a kérelmek elektronikus benyújtására, melynek célja a különböző tagállamok közti intenzívebb elektronikus adatcsere lehetővé tétele. Mindezen rendelkezések elősegítik a tagállamok közti társadalombiztosítási rendszerek összehangolását és ennek eredményeképpen a szabad mozgáshoz való jogunk hatékonyabb biztosítását.