Durva jogsértések a pszichiátriai otthonbannol.hu

Minisztériumi pályázat segítette a szentgotthárdi pszichiátrián a speciális részleg kialakítását, amelyről most kiderült: működtetésével súlyosan sértették az ott ápolt betegek jogait. Szabó Máté ombudsman egy előre be nem jelentett látogatása tárta fel a visszásságokat.

Az emberi méltósághoz, az önrendelkezéshez, a személyes szabadsághoz, a szabad mozgáshoz, a tulajdonhoz való joggal, valamint a jogbiztonság követelményével is ellentétes a szentgotthárdi pszichiátrián létrehozott speciális részleg működése - állapította meg Szabó Máté ombudsman. Egy speciális ellátást igénylő gyermekeket gondozó szigetvári intézményben pedig a kiemelt védelem és gondoskodás jogának sérelmét mutatta ki.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa felkérte a Szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek Otthonának vezetőjét, hogy a fenntartóval - Fővárosi Önkormányzattal - együttműködve módosítsa az intézmény speciális részlegének működési rendjét. Erre azután került sor, hogy a fogyatékossággal élők jogait vizsgáló "Méltóképpen másképp" projekt keretében az ombudsman munkatársai a helyszínen győződtek meg az otthon viszonyairól.

Az intézményben úgynevezett speciális részleg működik, amelyet azért hoztak létre, hogy a többi gondozottól elkülönítsék az otthonban élő, ugyanakkor az intézmény profiljába nem illő, illetve deviáns, időnként agresszív módon viselkedő bentlakókat.

A rosszalkodókat bezárták

Ezeket a gondozottakat a pszichiáter szakorvos döntésének megfelelően legalább két, legfeljebb négy hónapra helyezik el a részlegben, amelyet kizárólag ápoló kíséretében hagyhatnak el. Lakótársaikat mindössze heti két alkalommal, egy-egy órára fogadhatják, városi kimenőre csak rendkívüli esetben mehetnek, ha hozzátartozó, vagy ápoló kíséri őket.

Intim szoba - csak pszichiáteri engedéllyel

Az "intim szobát" igénybe vehetik, amennyiben arra a pszichiáter engedélyt ad. A részlegben elhelyezett lakó heti költőpénzként maximum 3.000,- forintot vehet fel, de a pénzkezelés - a lakó igényeinek figyelembe vételével - a gazdasági nővér feladata.

Mivel a speciális részleg létrejöttét egy korábbi minisztériumi pályázat tette lehetővé, az ombudsman megkereste a szociális és munkaügyi minisztert. Az intenzív ápolás keretein belül személyre szabott ellátással kell eleget tenni a speciális szükségleteknek, ami nem járhat az ott elhelyezett emberek címkézésével, szegregálásával, ellenkezőleg, a jobb életminőség felé kell vezetnie az érintettek és környezetük érdekében. Az ellátottakat megillető jogoknak ugyanúgy érvényesülniük kell a részlegen belül, mint bárhol másutt az intézményben.

Nem várták az ombudsmant

Szabó Máté munkatársai a szigetvári speciális gyermekotthonban előre be nem jelentett vizsgálaton jártak, mert két alapítvány is segítséget kért egy súlyos viselkedési és pszichés zavarokkal küzdő 15 éves lány ügyében. A helyszíni tapasztalatok megerősítették, hogy a lány nem kapta meg az állapotának megfelelő ellátást.

Az intézményben élő gyermekek alapvető jogainak érvényesülését elemezve a vizsgálat megállapította, hogy a létesítmény tervezésekor nem vették figyelembe a pszichés problémákból eredő különleges szükségletek szempontjait.

A biztonsági elkülönítő balesetveszélyes volt, át kellett alakítani. Az udvar beépítetlen maradt, nincs főzőkonyha sem. Az intézményt - a 2008 októberi átadás óta - a negyedik igazgató vezeti, a munkatársakat pedig nem készítették fel a feladatra. Jelentős a fluktuáció.

A folyamatos összezártság és a szabadidő értelmes eltöltésének hiánya oda vezetett, hogy a gyermekek feszültségeiket az épület rongálásával vezették le és többször is megtörtént, hogy a velük foglalkozó felnőttekre támadtak. Szabó Máté ombudsman ezek után javasolta a szociális tárca vezetőjének, hogy rendeletmódosítással írja elő: a speciális csoportokban csak gyermekvédelmi gyakorlattal rendelkező, képzésen felkészített szakdolgozót lehessen foglalkoztatni.