Speciális részleg, speciális gyermekotthon - az ombudsman vizsgálatai (1. rész)os.mti.hu

Budapest, 2010. május 10., hétfő (OS) - Az emberi méltósághoz, az önrendelkezéshez, a személyes szabadsághoz, a szabad mozgáshoz, a tulajdonhoz való joggal, valamint a jogbiztonság követelményével is ellentétes a szentgotthárdi pszichiátrián létrehozott speciális részleg működése – állapította meg Szabó Máté ombudsman. Egy speciális ellátást igénylő gyermekeket gondozó szigetvári intézményben pedig a kiemelt védelem és gondoskodás jogának sérelmét mutatta ki.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa felkérte a Szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek Otthonának vezetőjét, hogy a fenntartóval – Fővárosi Önkormányzattal – együttműködve módosítsa az intézmény speciális részlegének működési rendjét. Erre azután került sor, hogy a fogyatékossággal élők jogait vizsgáló Méltóképpen másképp projekt keretében az ombudsman munkatársai a helyszínen győződtek meg az otthon viszonyairól.
Az intézményben úgynevezett speciális részleg működik, amelyet azért hoztak létre, hogy a többi gondozottól elkülönítsék az otthonban élő, ugyanakkor az intézmény profiljába nem illő, illetve deviáns, időnként agresszív módon viselkedő bentlakókat. Ezeket a gondozottakat a pszichiáter szakorvos döntésének megfelelően legalább két, legfeljebb négy hónapra helyezik el a részlegben, amelyet kizárólag ápoló kíséretében hagyhatnak el. Lakótársaikat mindössze heti két alkalommal, egy-egy órára fogadhatják, városi kimenőre csak rendkívüli esetben mehetnek, ha hozzátartozó, vagy ápoló kíséri őket. Az intim szobát igénybe vehetik, amennyiben arra a pszichiáter engedélyt ad. A részlegben elhelyezett lakó heti költőpénzként maximum 3.000,- forintot vehet fel, de a pénzkezelés – a lakó igényeinek figyelembe vételével – a gazdasági nővér feladata.
Mivel a speciális részleg létrejöttét egy korábbi minisztériumi pályázat tette lehetővé, az ombudsman megkereste a szociális és munkaügyi minisztert, aki válaszlevelében hangsúlyozta, hogy a részleg célja nem lehet kizárólag egy bizonyos ellátotti kör elkülönítése. Az intenzív ápolás keretein belül személyre szabott ellátással kell eleget tenni a speciális szükségleteknek, ami nem járhat az ott elhelyezett emberek címkézésével, szegregálásával, ellenkezőleg, a jobb életminőség felé kell vezetnie az érintettek és környezetük érdekében. Az ellátottakat megillető jogoknak ugyanúgy érvényesülniük kell a részlegen belül, mint bárhol másutt az intézményben.
(folyt.)
Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala