A kiskorú tanköteles gyermekek kizsákmányolása szakképzésben Pedagógiai felügyelet nélkül dolgoztatják a tanulókat a gyakorlati képzőhelyekenos.mti.hu

Budapest, 2010. május 10., hétfő (OS) - Kérjük Réthelyi Miklós t. Humánminisztert védje meg az iskolai rendszerű szakképzésben résztvevő kiskorú tanköteles tanulókat azokkal a fizikai és morális veszélyekkel szemben, amelyeknek ki vannak téve a szakképző iskolákban és a gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzésben.

A gyakorlati oktatásban részesülő kiskorú gyermekek többségét olyan munkavégzésre kényszerítik, amely megfosztja őket oktatásuk teljes körű előnyétől, amikor nem a képzési programban időarányosan meghatározott munkát végeztetnek velük.
Az önkormányzati fenntartók kötelező vállalkozási bevételt írnak elő a szakképző iskoláik számára. Van olyan szakiskola, amelyik a tanulók munkájából évi 400 millió forint bevétellel dicsekedhet. A baj csak az, hogy a vállalkozási nyereségből nem részesülnek a tanulók.
A tanulószerződésben résztvevő tanulók vagy megkapják a törvényben előírt pénzbeli és természetbeni juttatásokat vagy nem, vagy csak részben.
Az együttműködési megállapodás alapján gyakorlati képzésben résztvevő tanulóknak és szüleiknek nincs beleszólásuk az iskola és a gyakorlati képzést szervező közötti szerződés tartalmába, mivel a megállapodást a tanuló felvétele előtt kötik meg (tanoncszerződés).
A gazdálkodó szervezeteknél folyó gyakorlati képzésben a kiskorú gyermekek pedagógiai felügyelete (nevelése) nincs biztosítva, mivel az egyedi munkahelyre beosztott tanuló gyakorlati képzését és felügyeletét olyan szakmunkás is elláthatja , aki csak néhány év szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A jelenlegi jogszabályi környezet súlyosan megkülönbözteti a szakképzésben tanulókat egymástól. Az egyik tanuló tanulószerződés alapján havi pénzbeli juttatásban részesül, tanulmányi ideje beszámít a szolgálati idejébe (nyugdíjba), betegszabadságra, betegállományba mehet, a másik, aki nem tanulószerződéses, egyáltalán nem részesül ezekből az előnyökből.
Javaslatok szülői nézőpontból:
- Jogszabályban kell rögzíteni a szakképzésben tanulók jogát a méltányos bérhez, és megfelelő juttatásokra, ha nyereséggel járó termelőmunkát végeznek gyakorlati képzésük során
- A gyakorlati képzést szervező gazdálkodó szervezetek munkajogi ellenőrzését a Munkaügyi Főfelügyelőségre kell bízni.
- Be kell vezetni a gyakorlati képzést szervezők típusától függetlenül, minden tanulóra azonos kedvezményeket biztosító tanulói szerződés intézményét
- A szakképző iskola felügyeleti jogát ki kell terjeszteni valamennyi gyakorlati képzést folytató szervezetre.
- A nyári összefüggő szakmai gyakorlatot szorgalmi időben kell megtartani, hogy a szakképzésben tanulók azonos tanulási szünethez jussanak, mint középiskolai társaik.
- A szakképzési törvény és a kapcsolódó jogszabályok hatályát ki kell terjeszteni a tanulókra és a kiskorú gyermekeik érdekében eljáró szülőkre is.
Sajtószóvivők: Keszei Sándor (06-30/433-8754) és Simonné Toldi Ágnes (06-30/550-2253) Bővebb információ: www.mszoe.hu

Kiadó: Magyarországi Szülők Országos Egyesülete