Az elme hatalmaelitmed.hu

Kulturális hátterüktől függetlenül az emberek évezredek óta hisznek a természetfölöttiben. Csodákat, csodás gyógyulásokat és csodatévő személyeket valamennyi világvallásban találhatunk. Az iszlámtól a judaizmuson és a buddhizmuson át a hinduizmusig számtalan ilyen jellegű tanítás létezik.

Érdemes definiálni, mit is értünk valójában a csoda alatt. Csodának mindazt a tényt vagy történést nevezhetjük, melyet sem tudományosan, sem bármilyen más módon nem tudunk megmagyarázni, mert léte meghaladja mindazt, amit elménk felfogni képes; más megközelítésben az emberi ügyekbe történő isteni beavatkozást jelenti. Amúgy maga a keresztény hit is egy csodán alapul: Jézus Krisztus feltámadásán.
Az Egyesült Államokban készített felmérések azt mutatják, hogy amerikai kortársaink zöme, a megkérdezettek 84%-a hisz az isteni csodatételben.

A hívők számára az ima, a fohász fontos eszköz, mellyel valóban befolyásolhatók a test fizikai reakciói, csökkenthető a stressz-szint és az immunrendszer gyógyulást segítő vegyületeinek termelése. Egyes becslések szerint bármilyen gyógyszer vagy gyógykezelés hatásának 30-90%/a a placebohatáson alapul, ami persze függ a kezeléstől, az egyéntől és a betegségtől is.
A placebohatás megfelelő gyógyszeres kezeléssel együtt a tapasztalatok szerint valóban rendkívül sokat segíthet még súlyos, olykor kilátástalannak tűnő esetekben is..

Az elme kifejezés az ember észbeli képességeire, kognitív funkcióira vonatkozik, ám a középkori kódexekben gyakran volt használatos olyan értelemben, mint ami rokon értelmű a lelki működéssel is.

Európában és hazánkban sajátos történeti okai vannak annak, hogy összefonódik az ideg- és „elmegyógyászat”, s hogy ez utóbbinak sajátos pejoratív kicsengése van.

A posztmodern életfelfogás kiterjeszti az elme hatalmát; s az élet számos területén gyakorolható technikákat dolgozott ki annak felhasználására, és tett mindenki számára elérhetővé.

Az egykori titkos tanítások leegyszerűsített és populárissá tett, könnyen elérhető formában azt a tendenciát erősítik és sugallják, hogy „mindenki maga teremti meg a valóságot önmaga számára”, és az egyén nyugodtan hihet bármiben – ha megfelelő módon kezeli önmagában ezeket a pozitív képzeteket és gondolatokat, azok hamarosan valóra is válnak.

A keresztény tanok szerint azonban tiltottnak számít minden olyan alternatív terápia, amelynél fennáll annak veszélye, hogy az egyén más spirituális létezővel teremt kapcsolatot. Kerülendő a sámánizmus, a reiki, a szellemidézés, a jövendőmondás és minden olyan módszer, amely szellemektől, „spirituális vezetőktől” szerzett tudásra és gyógyító képességre alapul.

Az elme csodálatos hatalmának megzabolázását szakkönyvekből sajátíthatjuk el, és számos irányzat épít korunkban gyógyító hatalmára, a transzcendens meditációtól kezdve az agykontroll-iskoláig.

A New Age-ben található eszmei áramlatokban a csoda hétköznapivá válásának tanúi lehetünk.