A fehérjék tánca és a magyar társadalomelitmed.hu

Csermely Péter professzor májusi blogtalálkozóján a magyarországi együttműködés lehetőségeit tárgyalta a közönség. A kellemes hangulatú interaktív előadások sorában több fiatal blogtárs is előadási lehetőséget kapott.

Gullai Nóra (orvostanhallgató) az együttműködés fontosságát hangsúlyozta a jelenlegi magyar térben. Reprezentatív szociológiai kutatások adataira és Kopp Mária közleményeire támaszkodva a Magyarországon tapasztalható nagyfokú bizalmatlanság (összehasonlításban skandináv országokkal) enyhítésére a tömegkommunikációs és a kognitív pszichoterápiás módszerek adta lehetőségeket ajánlotta. Metodikai hozzászólások mellett az együttmüködés és a gazdasági jólét ok-okozati viszonyát vitatták a résztvevők, egy esetleges harmadik közös “forrás-faktor” lehetőségét kínálva.

Bengyák Vince atya személyes hangú előadásában kiemelte, hogy több szempontból háborús övezetnek látja a jelenlegi Magyarországot. Hivatása során több olyan esettel találkozott, ahol nem okolható az egyén a körülményeiért és a szűkös lehetőségeiért. Bibliai példák mellett iszlám és buddhista történetekkel, valamint személyes tapasztalatokon keresztül is a szeretet erejére hívta fel figyelmünket.

Szakolci Zalán absztrakt (számomra nehezen követhető) előadása evolúciós távlatba helyezte az együttmüködés kérdéskörét, melyben a nevelés és az autentikus megjelenés szerepe mellett a proaktív közösségi magatartás és az együttmüködési szelekció jelenségét hangsúlyozta a keleti filozófiák tükrében. Csermely Péter több ponton magyarázta és segítette megérteni Zalán absztrakcióit a hozzászólók számára, kiemelve a proaktív magatartás és az együttmüködési szelekció erejét és mechanizmusát.

Utolsó előadóként Csermely Péter a fehérjék egymásba kapaszkodásának (egymásra találásnak) a Trends in Biochemical Sciences folyóiratban megjelenés alatt álló tudományos modelljét vázolta fel, mely szerint a fehérjék egyfajta “táncot” folytatnak. A vízen keresztül küldött jelek segítségével egy különös, sok lépésből álló egyeztetés zajlik a lehetséges összekapcsolódásról. A többmegoldásos és bonyolult folyamat koncepciója a fehérjék indukált illeszkedésének (induced-fit) és konformációs szelekciójának (fluctuation-fit) modelljét váltotta fel a biokémiában. Csermely Péter példaként hozta fel a fehérjék térszerkezetében az aktív centrumot alkotó aminosavak szerepét is. Ebben a struktúrában a központi néhány elem mindig ugyanaz, ám az emberi agyban a másodperc tört része alatt más és más idegsejt kerül a többi aktív idegsejt központjába. A hálózatkutató kiemelte, hogy annak ellenére, hogy négy logikai szinttel (társadalom-egyén-sejt-fehérje) lejjebb végbemenő folyamatokról van szó, egy jól működő társadalomnak inkább az agy, semmint a fehérjék példáját kellene követnie. Azaz a társadalomnak engednie kellene, hogy, ha rövid időre is, bármely tagja a középpontba kerülhessen.

A barátságos légkörben lezajlott blogtalálkozó után vitákra, kötetlen beszélgetésekre nyílt lehetőség. A következő blogtalálkozóra június 2-án este 6-tól kerül sor a FUGA Központban a Ferenciek terénél.

Brys Zoltán - elitmed.hu

Csermely Péter blogja
http://csermelyblog.tehetsegpont.hu/