A gyermek jogai, avagy a nevelés lehetőségei – az ombudsman vizsgálata a kaposvári Zita Speciális Gyermekotthonbanos.mti.hu

Budapest, 2010. április 29., csütörtök (OS) - Az otthon egyik gondozottja lopásra, koldulásra kényszerített kisebb gyermekeket, ezért büntetőeljárás indult ellene. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa a hír nyomán vizsgálatot indított a speciális ellátást igénylő fiatalkorúak kaposvári Zita Gyermekotthonában. Az ott dolgozók igyekezetét értékelni tudta ugyan, ám a körülményeket nem látta megfelelőnek.

A gyermekotthonban korábban kétszer is folyt ombudsmani vizsgálat, az egyik hatására, a biztos ajánlására a fenntartó vissza is vonta az igazgató vezetői megbízását. Szabó Máté azonban a legutóbb is kénytelen volt megállapítani, hogy a Somogy Megyei Önkormányzat, azaz a fenntartó többszöri ombudsmani kezdeményezés ellenére sem tett eleget ellenőrzési kötelezettségének, ezzel sérült a jogbiztonság és a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek kiemelt védelemhez fűződő joga is. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa ezért a problémát az Országgyűlés elé terjesztette.
A gyermekjogi ombudsman feladatait is ellátó biztos a legutóbbi vizsgálatot a Népszabadság Veréssel kikényszerített koldulás című cikke után rendelte el. Munkatársai a gyermekotthonban azt tapasztalták, hogy egy 2007-ben feltárt hiányosságot megszüntettek: a megyei önkormányzat tatarozással átalakításokkal megoldotta a súlyos pszichés zavarokkal, küszködő fiúk, valamint a speciális ellátást igénylő lányok elhelyezését. Az elmúlt évben létrehozták a speciális otthon működéséhez elengedhetetlen biztonsági elkülönítőt. Az ugyan formálisan megfelel a jogszabályi előírásoknak, ám a kialakítása, berendezése során figyelmen kívül hagytak szakmai szempontokat és nincs kiforrott elképzelés az elkülönítő gyakorlati használatról. A jogszabályban előírt helyiségek megtalálhatók, a berendezés azonban hiányos. Szabó Máté ezért a fenntartót a biztonsági elkülönítőre vonatkozó szakmai javaslat megfogalmazására kérte.
A biztos korábbi jelentéseiben is kifogásolta, hogy ráccsal különítik el egymástól a speciális ellátást igénylő gyermekeket, ami veszélyezteti a gyermekek kiemelt védelemhez és gondoskodáshoz való alkotmányos jogának érvényesülését.
Az intézmény lehetővé teszi, hogy a gyermekek személyesen és a telefonon, illetve a jogszabályi lehetőségek szerinti egyéb módokon is tartsák a kapcsolatot a családjukkal, de a házirend ennek idejét erősen korlátozza, ami nem segíti a gyermek családi kötődését. Szabó Máté azt viszont értékelte, hogy a szakemberek igyekeznek hasznos programokat szervezni a gondozottak szabadidejének eltöltésére - aminek jó példája az intézmény sportcsapata – ám a működéséhez szükséges eszközökből az elégségesnél kevesebb jut. .
Az országgyűlési biztos munkatársai felfigyeltek egy idézetre az igazgatói iroda falán: Gyermeket nevelni nehéz, ha a gyermek jogai megelőzik a nevelési lehetőségeket. Az ombudsman álláspontja szerint gyermekvédelmi intézetben ez a vélemény nem elfogadható.


Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala