Nem lép hatályba május 1jén az új Ptk első két könyvewww.mti.hu

Nem lép hatályba az új polgári törvénykönyv, mert az Alkotmánybíróság hétfői határozatában alkotmányellenessé nyilvánította a kódex hatálybaléptetéséről szóló jogszabály egyes rendelkezéseit - közölte a testület. Az Ab az új Ptk. két lépcsőben - ez év május elsején, illetve jövő január elsején - történő hatálybaléptetését a jogbiztonság sérelme miatt minősítette alkotmányellenesnek. Továbbá a testület határozata szerint az alapvető magánjogi kódex május 1-én életbe lépő első két könyvének az alkalmazására való felkészüléshez a törvényhozó által biztosított hatvannapos időtartam kirívóan rövid.

Az új Ptk. további - harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és hetedik - könyvei a Ptk.-t hatályba léptető törvény szerint 2011. január 1-jén léptek volna életbe, de a testület hétfői döntése értelmében ez is alkotmányellenes lenne, ezért az Ab e vonatkozásban is megsemmisítette a hatályba léptető rendelkezéseket.