Átalakítanák a pártok az ellátórendszert-einforadio.hu

A parlamenti bejutásra esélyes pártok szinte mindegyike átalakítaná a szociális ellátórendszert, segítene a fogyatékkkal élőkön és a hajléktalanokon, folytatná a panelprogramot, és jobban támogatná a családkat. A jóléti intézkedések pénzügyi fedezetéről azonban nem közöltek részletekek.

Igazságosabb szociális támogatási rendszert ígérnek a szocialisták. Azt nem írják, hogy milyen eszközökkel, de "újakkal" ösztönöznének a fölemelkedésre, a munkavégzésre és a tanulásra.

Konkrétumok említése nélkül az MSZP kormányra kerülése esetén megkönnyítené a munkahelyre való eljutást, javítana az internetellátottságon, átjárhatóbbá tenné az iskolarendszert, átszervezné a lakástámogatási programot, miközben új bérlakás-programot indítana.

Olyan támogatási rendszert építene ki, amelyben a segélyek valóban a rászorulókhoz jutnak el, ugyanakkor a szociális juttatásokból ékőket visszavezetné a munkaerő-piacra. Folytatnák a panelprogramot, és keményebben ellenőríznék a lakáshitelezés gyakorlatát, miközben csökkentenék a kilakoltatásokat.

Az MSZP legfontosabb szavazóbázisának tartott nyugdíjasoknak annyit ígérnek csupán, hogy folytatják a nyugdíjkorrekciót, megtartják a méltányossági nyugdíjemelést és az idősek utazási kedvezményét, valamint időpontmegjelölés nélkül azt, hogy megkezdik a nyugdíjprémium kifizetését. A családi pótlékról szólva sem esik túlzásokba a kormánypárt. Közli: arra törekszik majd, hogy megőrízze a z ellátás vásárlóértékét.

Felgyorsítaná ugyanakkor a gyermekszegénység elleni programot, létrehozná a gyermekjogi biztos intézményét, segítene a mélyszegénységben élő gyermekeken, fenntarthatóbbá tenné a gyermekjóléti programokat, javítaná a fogyatékkal élők oktatásának hozzáférést és 30%-kal növelné foglalkoztatásukat.

Ennél komolyabb tervezettel állt elő a Fidesz, amely választási programjában 12 oldalon keresztül foglalkozik szociális kérdésekkel. Igaz, túl sok konkrétum itt sincs, a szakpolitikus írásában általában a szociális körülményekkel foglalkozik, és a gondok felsorolásával.

Ezzel együtt ugyanakkor nincsenek költséges ígéretei sem, nem tervez gyors változtatást és osztogató szociális politikát. A legnagyobb ellenzéki párt terve - ahogy az MSZP-nek is -, hogy a segélyből élőket visszaterelje a munka világába, a családközpontú javaslatok pedig a családok és a gyermekvállalási szándék erősítését, valamint a gyermeket nevelő nők diszkriminációjának megszüntetését szolgálják majd.

Az ígéretek szerint a fogyatékosok támogatását igazságosabbá, foglalkoztatásukat széleskörűvé teszik. A nyugdíjasok megbecsüléséről is írnak; konkrétumként annyi jelölnek meg, hogy a párt megtartja az ellátás vásárlóértékét. További terv a ményszegénységben élők felemelkedésének biztosítása, és az egészséges életmód népszerűsítése. A Fidesz ugyanakkor határozottan állítja: ha ő kormányoz, az adományozás újra áfamentes lesz.

Az MDF választási programjának fele a múlt és a jelen értékelése, a másik fele pedig inkább gazdaságpolitikai, oktatási, foglalkoztatáspolitikai reformokról szól. Annyi azonban kiderül, hogy a fórumoskok megújítanák a társadalombiztosítást.

A járulékfizetési készséget úgy erősítenék, hogy a jövőbeni nyugdíj mértékét és a gyógyító szolgáltatások igénybevételét szorosan hozzákötnék a rendszeres és igazolt járulékfizetéshez. A nyugdíjrendszert a svéd-modell szerint alakítanák át, vagyis úgy, hogy az emberek a befizetett járulékok arányában kapjanak nyugdíjat. Ennél többet erről nem írnak.

Kijelentik, hogy a legjobb szociális politika a tartós gazdasági növekedés, a vállalkozói osztály helyzetbe hozása, a munkavállalók szakképzettségének folyamatos javítása, a méltányos és arányos közteherviselés, és mindennek alapján a társadalmi szolidaritás önkéntes közérzületének megerősítése.

Az MDF-nél határozottabb elképzelései vannak a Jobbiknak. A párt szociálpolitikai felfogásának alapja az, hogy az állam közvetlenül csak akkor avatkozik be, ha az egyén, illetve a család lehetőségei már kimerülnek. Amikor azonban szükség van a beavatkozásra, akkor erős állami szerepvállalás kell. ű

A radikális párt hangsúlyozza a családok és az egyházak támogatását, ugyanakkor az "Aki nem dolgozik, ne is egyék!"- elv mentén kijelenti: kormányra kerülése esetén csak munkavégzés után lehet szociális ellátáshoz jutni. Minden önkormányzatnál ezért saját közmunka-program bevezetését szorgalmazza. A nehéz helyzetben lévőket ugyanakkor úgy segítené, hogy országosan bevezetné a szociális kártyát. A visszaélések miatt felülvizsgálná a rokkantnyugdíj jogosultságának, és az ingyenes parkolási engedélyek kiadásának rendszerét.

Szebb jövőként definiálja a Jobbik az országos lakás- és bérlakásépítési programját. Leállítanák a lakásvásárláshoz kapcsolódó devizahitelezést, mert állami jelzáloghitel intézetet hozna létre. A nagy változásokat ígérő párt segítene a panelben élőkön a rezsiköltségek csökkentésével, a fogyatékkal élőkön az akadálymentesítéssel, az ápolási díjak növelésével valamint a hajléktalanoknak szükséglakások kijelölésével.

A "zöld fordulatot" hirdető Lehet Más a Politika 230 oldalas választási programjának legrészletesebben kidolgozott része az esélyegyenlőséggel foglalkozik. A cigányságnak, a munkanélkülieknek, és a hajléktalanoknak ígéri a legtöbbet. A bankokat magas végrehajtási illeték megfizetésére kötelezné, ha fizetésképtelen hitelesek lakását akarná elárverezni. Az ökopárt elérné, hogy az oktatás ne termeljen szegénységet, az iskoláknak ezért többlettámogatást adna. Az esélyegyenlőség végett megszűntetné az érettségit, és nyolcadik osztályig a teljesítményfelmérést.

A hajléktalanoknak más juttatást ígér, sőt lakást is; ezzel egy időben a segélyezési rendszert a garantált minimumjövedelem bevezetésével változtatná meg. Ez az összeg azoknak is járna, akik dolgoznak, de családjukban az egy főre eső jövedelem nem éri el ezt a meghatározott összeget. A támogatások és jóléti intézkedések pénzügyi fedezetéről azonban itt sincs konkrét információ.