Egészségpolitika Szakmai pártprogramok. I. részwww.medicalonline.hu

Az egészségügy látványos válságjelenségeket mutató ágazat. Feltehetőleg éppen ezért - vagy ennek ellenére? - futotta csupán meglehetősen vérszegény javaslatokra a kilábalás mikéntjét illetően, no meg azért, mert nyílt titok: a kassza üres, nincs miből ígérgetni.

Mára egyértelművé vált, hogy a szocialisták közelgő vereségében jelentős szerepet játszik mindaz, ami egészségpolitika címszó alatt az elmúlt években zajlott. Paradox módon miközben a szabad demokratákkal kötött koalíció ára az egészségügy volt, a kényszerházasság épp ezen az ágazaton bukott el.

Programja alapján jó tanítványnak bizonyul a kormányra készülő Fidesz, amely változatlanul kevés konkrétumot kínál választóinak. Nem így a kisebb pártok, kivéve a Lehet Más a Politikát, amelynek az április 11-i voksolásra megfogalmazott programját hiába keressük honlapjukon vagy a világhálón. E címszó alatt csupán az EP-választásokra megfogalmazott javaslataik lelhetők fel, amelyben ugyan sok szó esik környezetről, fogyasztóvédelemről, élelmiszerbiztonságról és klímaváltozásról - konkrétan az egészségügyről azonban nem.

A Fidesz tart az ígérgetéstől

A Fidesz egészségügyi terveiről nagyon keveset lehetett hallani az elmúlt hetekben, s a program sem nyújt támpontot arról, mit akarnak tenni, ha hatalomra kerülnek. Elképzeléseiket általánosságban vetették csak papírra, igaz, így számon kérni sem lehet majd semmit. Sok mindenen változtatnának, például az ellátás színvonalán, a betegek elégedettségén, az alapellátás finanszírozásán. De hát ki nincs ezzel így? Az üzenetek egyértelműek: csökkentenék a háziorvosok adminisztrációs terheit és támogatnák a fiatalok praxishoz jutását. A járóbeteg-szakellátásnak stratégiai szerepet szánnak, javítanák finanszírozását, "teret adnának az egynapos beavatkozásoknak" - ily módon is enyhítve a kórházak terheit -, s újragondolnák a gondozóhálózatok szerepét. Fontosnak tartják a fekvőbetegellátás kapacitása, finanszírozása és a szükségletek közötti összhang megteremtését. A finanszírozással kapcsolatban csupán annyit szögeznek le, a GDP-ből jusson több az egészségügyre, hogy kiszámítható, évekre előre tervezhető legyen, miközben ösztönöznék az optimális betegutak választását s az eredményorientált gyógyítást. Rövid programjukban kitérnek néhány korábbi, konkrét ígéretükre: a kispatikák megmaradása, a többségi gyógyszerészi tulajdon mellett teszik le immár pártprogram szintjén is voksukat, átgondolásra javasolva a patikaalapítás szabályát, akárcsak a szakmai kamarák szerepét. Visszatérnének korábbi megoldásukhoz, hiszen újra több évre szóló megállapodást köttetnének a gyógyszergyártókkal. S végül: új alapokra helyeznék az egészségügyi oktatást, újrafogalmaznák a rezidensképzés egészét, életpályamodellt alakítanának ki, növelnék a szakdolgozói kompetenciát, megteremtenék a szellemi szabadfoglalkozási státuszt. Mindezt méltó bér biztosítása mellett.

MSZP: az érettségi bűvöletében

Tanulva a múlt hibáiból, a szocialisták ez alkalommal óvatosan fogalmazták meg egészségügyet illető elképzeléseiket, s igyekeztek nem túlígérni magukat. Javasolják többek között a védőoltás-program további bővítését, miközben rendezni kívánják az elmúlt években meglehetősen zilálttá vált területi ellátási kötelezettséget s a beutalási rendet. Kiszélesítenék a járóbeteg- szakellátás keretében ellátható szolgáltatások körét, ezzel is elősegítve egy új típusú kapcsolat kialakulását a szakorvosok és a kórházak között. S bár a korábban beígért "egészség-érettségiből" semmi sem lett, a legújabb ötlet: érettségi feltétel legyen az életmentés elsajátítását igazoló vizsga. Négy év alatt ötszörösére emelnék az egészségügyi kutatásokra jutó állami támogatást, és ötéves bérfelzárkóztatási programot indítanának, amelynek eredményeként az egészségügyi dolgozók átlagkeresete a nemzetgazdasági átlag másfélszerese lenne. Lényegében közel 360 ezer forintos bruttó keresettel számolnak, amely évente 80 milliárd forintos többletkiadást jelentene. S végül - jobb későn, mint soha alapon - mértékadó politikai és szakmai erők között megegyezést kezdeményeznek a közösen megalkotandó tízéves egészségfejlesztési programról.

H. J., Medical Tribune