Mennyi ideig él majd a friss polgári törvénykönyv?

http://nol.hu/lap/mo/20100329-mennyi_ideig_el_majd_a_friss_polgari_torvenykonyv_

Ha a Fidesz tartja a szavát, lehetséges, hogy az új, részlegesen már május 1-jén hatályba lépő új Ptk.-t akár néhány hónapon belül visszavonja. Ez személyiségi jogi perek és gondnokság alá helyezési eljárások sorát érinthetné. Már önmagában a Fidesz bejelentése is jogbizonytalanságot okoz.

…A szabályozás abból indul ki, hogy a személyiségi jogok sérelme esetén akkor is elégtételt kell adni, ha annak csupán mentális, az egyén életminőségét rontó – tehát tényleges anyagi hátrányt nem okozó – hatása van. A Ptk. a személyiségi jogok védelmét kiterjeszti a fogyatékkal élőkre, s ugyancsak a személyiségi jogok részének tekinti a természet védelméhez és az egészséges környezethez való jogot…

.. A fogyatékosok számára a Ptk. nem politikai ügy

Az új Ptk. májusi részleges hatálybalépésével kapcsolatos vita a közvélemény szemében két párt presztízsharcának tűnhet, a valóságban azonban igen sok ember mindennapjait érintő kérdés – hangsúlyozza Kovács Melinda, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége ügyvezető igazgatója. Ma mintegy hetvenezer, többségében cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett ember helyett dönt a bíróság által kinevezett gondnok úgy, hogy az adott személy minden befolyását elveszíti a saját életének irányítása felett. Kovács Melinda elmondta: hetente többtucatnyi panasz érkezik a szövetséghez a gondnokság alatt álló emberektől elcsalt vagyonukról, tudomásuk nélkül eladott lakásukról, pszichiátriai intézménybe kényszerítésükről, a személyes kapcsolattartásukat akadályozó gondnoki lépésekről.