Bővültek a méltányossági lehetőségek

http://www.mno.hu/portal/702942#

Bővültek a személyi jövedelemadó 1 plusz 1 százalékos felhasználásáról szóló törvény méltányossági lehetőségei, így a civil szervezet kivételes méltánylást érdemlő esetben akkor is jogosulttá válhat az 1 százalékos felajánlásokra, ha késedelmesen nyújtja be a kedvezményezetti feltételeket igazoló adatlapot - hívja fel a figyelmet az adóhatóság.

A 2009. november 11. óta hatályos szabály szerint az adóhatóság kivételes méltányosságot érdemlő esetben eltekinthet a késedelemből eredő hátrányoktól. Kivételes méltányosságot érdemel, ha a rendelkezett összeg átutalásának meghiúsulása a kedvezményezett alapvető céljának elérését súlyosan veszélyezteti - derül ki az APEH honlapján közzétett tájékoztatóból.

A civil szervezetek a 37. számú adatlap kitöltésével igazolhatják jogosultságukat az 1 százalékos rendelkezések összegére. A kitöltésre a kedvezményezetteknek 30 nap áll rendelkezésükre, azt követően, hogy az adóhatóság - minden év szeptember 1-jéig - tájékoztatta őket a támogatás várható összegéről. A 30 napos határidő elmulasztása esetén a kedvezményezett nem részesedhet a számára rendelkezett összegből.

Azok a kedvezményezettek, akik 2008-ban vagy 2009-ben kizárólag azért nem kaphatták meg a nekik szánt összeget, mert késve, vagy egyáltalán nem nyújtották be az adatlapot, méltányossági kérelmet nyújthatnak be az adóhatóság illetékes igazgatóságához. A kérelem elfogadása esetén a civil szervezetet azonban csak akkor illeti meg a rendelkezett összeg, ha az átutalás időpontjában nincs köztartozása.

A méltányossági kérelmet a 2008-ban és 2009-ben már benyújtott és elbírált adatlapok késedelmes benyújtása miatt elutasított kedvezményezettek is benyújthatják, ebben az esetben a kérelmet legkésőbb 2010. március 31-ig kell előterjeszteni.

A későbbiekben az adatlap késedelmes benyújtása esetén a rendelkező évet követő év utolsó napjáig van lehetőség méltányossági kérelem előterjesztésére. Emellett továbbra is kérhető a méltányosság gyakorlása, ha az adatlap benyújtását megelőzően a kedvezményezettnek köztartozása volt, de tartozását időközben rendezte.