Az Egészségügyi Minisztérium elmúlt két évben a pszichiátria területén tett intézkedései

http://ots.mti.hu/news.asp?view=2&newsid=61324

Budapest, 2010. március 23., kedd (OS) - Az Egészségügyi Minisztérium a Magyar Pszichiátriai Társaság és az Országos Pszichiátriai Központ állásfoglalásában megfogalmazott számos kérdéssel egyetért.

Ezért is folytattunk az elmúlt két évben folyamatos szakmai egyeztetést a szakterület képviselőivel. Az egyeztetések eredményeként került elfogadásra 2009 áprilisában a Lelki Egészség Országos Program is. A program a szakmai szervezetek többek között a Magyar Pszichiátriai Társaság, Pszichiátriai Szakmai Kollégium, az Országos Pszichiátriai Központ szoros együttműködésével valósulhatott meg. A LEGOP elsődleges célja a pszichiátriai ellátórendszer fejlesztése, hiánypótló szerepet tölt be a magyar egészségpolitikában.
Az Egészségügyi Minisztérium ellátás-szervezési szempontból eddig is a WHO javaslatát tekintette irányadónak, mely a nagy elmegyógyintézetek helyett lakosságközeli, az általános kórházakhoz integrált pszichiátriai osztályok kialakítását szorgalmazza, ezáltal is kiküszöbölve a stigmatizáció előfordulásának lehetőségét.
Az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Központ megszüntetése után az OPNI pszichiátriai profiljának átvételében három kapacitástulajdonos (Fővárosi Önkormányzat 410 ágy, SOTE 95 ágy és a Pest megyei Önkormányzat 20 ágy) összesen hét intézménye érintett 525 ágy kapacitással, míg neurológiai feladatainak ellátását az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet biztosítja. Az OPNI feladatait befogadó intézményekben a betegek megfelelő ellátásához szükséges feltételek kialakítását a tárca pályázat útján biztosította. A támogatásnak köszönhetően a feladat átvételében érintett intézményeknél a korábbiakhoz képest lényegesen jobb, korszerű körülmények között történik a betegek ellátása.
A struktúraátalakítás pályázaton pl.: a Nyírő Gyula Kórház összesen 100 millió forintot nyert el, azért mert átvett az OPNI-tól feladatokat. Az elnyert összegből a Nyírő Gyula kórházban egy új 20 ágyas pszichiátriai-fertőző-belgyógyászati részleg került kialakításra.
Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet területén a Tündérhegyi Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Osztály 2009. július 1-jétől újra megkezdte működését. A 250 millió forintos állami forrás segítségével közel 3000 négyzetméternyi területen alakítottak ki minden igényt kielégítő gyógyító osztályt, amely 60 fekvőbeteg (60 rehabilitációs ágyon), 30 nappali ellátásban részesülő személy elhelyezésére vált alkalmassá. A gyógyító osztály feladatain felül 60 szakorvosi és 120 nem szakorvosi járóbeteg-rendelési óra is biztosított.
A Heim Pál Gyermekkórház Delej u. 9-11.sz. alatt egy 30 ágyas gyermekpszichiátriai egység került újonnan kialakításra és 2009. év végétől megkezdte működését.
Az egészségügyi miniszter 2008-as döntésének megfelelően 2009 év elején kialakításra került az Országos Pszichiátriai Központ. A módszertani központ az ágazat egészét felölelő szakmai centrum, amely biztosítja a szakterület országos szintű összefogását, szervezését és képviseletét.
A minisztérium kiemelt hangsúlyt helyez a humánerőforrás pótlására is. Ennek megfelelően nevesítésre került mind a TÁMOP 6.2.2 Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése" című pályázatban, mind a TÁMOP 6.2.4 Foglalkoztatás támogatása" című pályázatban a pszichiátria. Eddig a TÁMOP 6.2.4. pályázaton 39 nyertes pályázó összesen 1, 445 milliárd forint támogatást kapott, az eddigi tervezett foglalkoztatotti létszám 253 fő, köztük gyermek-, és ifjúsági pszichiáterek és szakpszichológusok is vannak.
A kérdés rendezését segíti továbbá az is, hogy a rezidensképzésről szóló rendelet kimondja, hogy az idei évtől, aki hiányszakmát választ, az többlettámogatást fog kapni s mivel a pszichiátria hiányszakmának minősül, így a rezidens plusz támogatásban részesül melynek összege havi bruttó 64.750 Ft.
Ugyanakkor fontosnak tartjuk azonban kihangsúlyozni azt, hogy a járóbeteg-szakellátásban a szektorsemlegesség jelenleg is megvalósul. A közös állásfoglalásban meghatározott további elvek megvalósítása azonban nem képzelhető el a szakma aktív és kreatív közreműködése nélkül. Bármely finanszírozási változás, legyen az szakmai- vagy technikai tartalmú, első lépése az, hogy a szakma meghatározza annak pontos tartalmát, az adott szolgáltatás feltételrendszerét. Ennek alapján kezdődhet el a tervezés és megvalósítás.


Budapest, 2010. március 23.
EüM Sajtóiroda