Íme az ígéretek, ebből kell választanunk!

http://www.stop.hu/articles/article.php?id=631372

Gazdaság, közbiztonság, egészségügy, romaügy - négy gyakran emlegetett téma. Összeállításunkban azt néztük meg, hogy a parlamenti bejutásra legesélyesebb öt párt mit kezdene ezekkel a problémás területekkel - legalábbis mostani ígéretei szerint.

Kiindulási pontjaink alapvetően a pártok választási programjai voltak. Az MSZP, az MDF, illetve a Jobbik már korábban nyilvánosságra hozta elképzeléseit. A Fidesz a múlt héten mutatta be a "Nemzeti ügyek politikája" címet viselő programját. A Lehet Más a Politika nem készített külön választásai programot, ezért az LMP elképzeléseiről az európai parlamenti választások előtt elkészített programjából, illetve más dokumentumaikból próbáltuk az öt vizsgált területre vonatkozó elképzeléseit kigyűjteni.

Gazdaság: fejlődés, munkahely

A gazdasági helyzet javítása érdekében az egyébként meglehetősen eltérő elképzelésekkel rendelkező pártok közül több is a munkahelyteremtésre helyezi a hangsúlyt. A Fidesz egyik legfontosabb üzenete, amely a program gazdasági fejezetén többször is előbukkan, a munkahelyteremtés: egymillió új munkahely egy évtizeden belül. Mint a dokumentum fogalmaz, ez a fenntartható fejlődéshez is szükséges. A Fidesz szerint a munkahelyeket a vállalkozások fogják megteremteni. Ehhez azonban egyszerűbb és teljesíthetőbb működési feltételeket kell a számukra teremteni.

Az MSZP úgy számol, hogy 2011-től beindul a gazdasági növekedés, ami a munkaerőpiacra, illetve az egész gazdaságra jó hatást gyakorol majd. Az egyik legfontosabb és legnehezebb feladatnak nevezik a szocialisták a munka világából kiesett emberek visszavezetését. Mint írják, új eszközök kellenek a fogyatékosok munkalehetőségének biztosítására, valamint a dolgozni akaró kismamák és a munkaerőpiacról oktalanul kieső 40-esek, 50-esek védelmére. A lehetséges kitörési pontok között pedig az egészségügyi szolgáltatások piacát, a biotechnológiai ipart, a gyógyászati és kozmetikai vegyipart, valamint az egészségügyi és gyógyászati berendezések gyártását emelik ki.

A Jobbik a hazai vállalkozások támogatásától remél munkahelyteremtést. Szerintük a gazdaság helyzete javítható lenne az erős állam, illetve az általa szerkezetében átalakított újraelosztás révén. A párt felülvizsgáltatná a privatizációt és "magyar elkötelezettségű" bankrendszert alakíttatna ki.

A munkavállalást terhelő járulékok csökkentését többen is szorgalmazzák, de az LMP egyedi megoldási javaslattal állt elő. A párt úgynevezett zöld adók bevezetésével mérsékelni a terheket. Új munkahelyeket pedig egyebek mellett energiatakarékossági felújításokkal, valamint a közösségi közlekedés fejlesztésével hozna létre.

"Kis állam, helyzetbe hozott vállalkozók" - így összegezhető az MDF elképzelése. A Fórum a magyar gazdaság Achilles-sarkának nevezi az alacsony foglalkoztatottságot. Célja a foglalkoztatottsági ráta 10 százalékos emelése. Többletbevételt azonban nem csak ettől, hanem a minimálbér 10 százalékos kulccsal történő megadóztatásától is remél.

Csend, rend, fegyelem

A rendre ügyelő, az állampolgárok biztonságérzetét erősítő intézkedések minden párt programjaiban visszaköszönnek. A Fidesz állandó, erős rendőri jelenlétet kíván megvalósítani minden magyar településen. A párt 3500 új rendőr szolgálatba állítását, valamint az egész állományt érintő fizetésemelést tervez. Felgyorsítaná a bíróságok működését, az úgynevezett három csapás törvénnyel pedig az erőszakos, személyek elleni bűncselekményeket szorítanák vissza. Az elkövetők a harmadik eset után akár életfogytiglani börtönbüntetésre is számíthatnának.

Az MSZP tovább folytatná a rendészeti szakközépiskolákba felvehető hallgatók létszámát. Növelnék a településőrök-, valamint a térfigyelő kamerák számát is.

A Jobbik visszaállítaná a második világháború után megszüntetett csendőrség intézményét. A párt a csendőrség tagjaival szemben fokozott szellemi és fizikai követelményeket állítana fel. A szolgálatba állított csendőrök legfőbb erényeként pedig a viszonylag kis szolgálati területnek köszönhető jelentős terület- és személyismeretet említi meg. A jelenlegi "liberális joggyakorlat" helyett a zéró toleranciát hirdeti, a büntetés-végrehajtást pedig úgy alakítaná át, hogy önfenntartó, a rabok munkájából magukat fenntartó intézeteket hozna létre a "jelenlegi, bűnözők továbbképzésére szolgáló, kvázi wellness létesítmények" helyett.

Az MDF a Fideszhez hasonlóan a rendőrség létszámát emelné és folytatná a megszakadt rendőrőrs programot. A szocialistákkal pedig abban értenek egyet, hogy bővíteni kell a rendőr-szakiskolai képzés keretszámait és javítani azok anyagi feltételeit.

Egészségügy

A most véget érő kormányzati ciklusban a legtöbb vita az egészségügy átalakítását övezte. A Fidesz határozott nemet mond a kórházak privatizációjára és stratégiai szerepet szán a szakrendelőknek. A párt szerint meg kell határozni az egyes, földrajzilag elkülönülő térségek szükségleteit és azokhoz rendelni a kapacitást. A finanszírozásról azt mondja, hogy egyszerűbbnek, átláthatóbbnak és eredményorientáltnak kell lennie. Olyannak, amely ösztönzi a rendszerbe bekerülőket az optimális betegutak megtalálására.

A szocialisták stratégiaalkotással kezdenék a probléma megoldását. Ennek érdekében a politikai és szakmai erők közötti megegyezést szorgalmaznak. Az egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatban pedig azt hangsúlyozzák, hogy egyértelművé és követhetővé tennék azok területi ellátási kötelezettségeit.

Az LMP a megelőzésre helyezi a hangsúlyt. Szerintük a levegőtisztaság és az élelmiszerbiztonság növelésével, valamint a dohányzás visszaszorításával jelentősen javíthatóak az életesélyek. Az egészségügyi ellátásban megőriznék az állami tulajdon túlsúlyát, de pontosítanák a társadalombiztosítás által vállalt ellátásokat és növelnék a ráfordítások hatékonyságát.

A Jobbik a finanszírozás tervezésénél a költségvetési szemléletről a funkcionális szemléletre térne át. Kiemelt hangsúlyt helyezne a megelőzésre és a különböző szűrőprogramokra és betiltaná az abortuszt.

Az MDF piaci alapokra helyezné az egészségügyet. Mint írják a szolgáltatások minősége, a betegek kiszolgáltatottsága ráolvasással nem tűnik el. Versenyre van szükség a szolgáltató intézmények között, amit viszont csak a biztosítók közötti szabályozott, de érdemi verseny tud kikényszeríteni.

Roma-ügy: esély vagy oszlatás?

Nemzeti kérdés, amit nem lehet szegénységi problémaként kezelni - ezt mondja a Fidesz a romák helyzetéről. A párt programja szerint a cigányság számára a tanulás és munka lehet a kiemelkedés útja, a felzárkóztatást szolgáló pénzek felhasználását viszont átláthatóvá kell tenni.

Hasonlóan fogalmaz az MSZP is, amely azonban már az óvodáztatás kiterjesztésére is pontos időrendi tervet készítene. A szocialisták folytatnák a már korábban megkezdett telep felszámolási programot is.

Az LMP szerint "színvak" esélyteremtési programokra van szükség. Olyanokra, amelyek minden szegényt felemelnek, és nem állítják egymással szembe a roma és nem a nem roma szegényeket. Akut konfliktuskezelésre pedig állami felügyelet alatt álló, de a helyi önkormányzattal együttműködő mediációs "béketesteket" állítana fel.

A Jobbik célja, hogy visszafordítsa a romákat a "cigányútról", vagyis visszavezesse őket a "törvények, a munka és az oktatás világába". Ez utóbbi kapcsán megjegyzik, hogy a cigány fiatalok oktatását, ha kell integrációval, ha kell szegregációval erősítenék. Feloszlatná a párt az Országos Cigány Önkormányzatot és teljesen újragondolná a cigány érdekképviselet jelenlegi rendszerét. A felzárkóztatásba pedig a jelenleginél jobban bevonná az egyházakat és a civil szervezeteket.

Szerző: Vas Balázs