Szigorlati kérdések Orvosi pszichológiából

 

I. Egészséglélektan

1.

Mi tette szükségessé a XX.sz. második felében a magatartástudomány kialakulását?

2.

Hogyan alakult a leggyorsabban halált okozó megbetegedések sorrendje a XX. sz. során Magyarországon és a civilizált világban? Mi ennek az oka?

3.

Kik az egészséglélektan, magatartásorvoslás magyar származású megalapozói?

4.

Melyek az orvosi szempontú magatartástudomány tárgyai?

5.

Milyen döntéselméleti módszerrel vizsgálhatjuk a magatartás szabályozását?

6.

Mi a személyiségfejlôdés szerepe a magatartás szabályozásában?

7.

Mi a pszichofiziológia, a pszichés és fiziológiai jelenségek alapvetô kapcsolódási pontja?

8.

Az emberi magatartási döntések központi idegrendszeri mechanizmusa.

9.

Melyek a modern stresszelmélet alapfogalmai

10.

Mi a szorongás lényege? Mi a kóros szorongás?

11.

Mi a pszichoterápiás módszerek alapvetô célja?

12.

Mi a coping, megbírkózási stratégiák szerepe az ember-környezet rendszerben?

13.

Mi a szociális támogatás szerepe? Mi ebben az orvos felelôssége?

14.

Melyek a nem adaptív aktív kontrollszerzési stratégiák?

15.

Miért van a légzésnek kiemelt szerepe a vegetatív funkciók szabályozásában?

16.

Mi a különbség a fizikai és a pszichológiai igénybevételre adott szervezeti válasz között?

17.

Mit jelent az alexithymia?

18.

Mi a szorongáskeltés társadalmi szerepe, miért ez a lényege a diktatorikus társadalomnak? Mi a szabadság, demokrácia pszichológiai meghatározása?

19.

Mi a neurózis meghatározása? Melyek a neurózis legfontosabb pszichológiai háttértényezôi?

20.

A sport, rendszeres testedzés miért lényeges az egészségpszichológiában?

21.

Milyen magatartászavarok fordulnak elô gyakran együtt?

 

II. Magatartásorvoslás

1.

Melyek az alapvetô magatartásorvoslási kezelési módszerek?

2.

A szorongásos roham hogyan eredményezhet élettani tüneteket és elváltozásokat?

3.

Melyek a szorongásos rohamok (pánik-rohamok) pszichológiai, kognitív-viselkedésterápiás kezelésének alapelvei?

4.

Milyen esetben állíthatjuk fel a szorongásos roham (pánik roham) diagnózisát pozitív kritériumok alapján?

5.

Melyek a kezeletlen szorongás következményei?

6.

Mi a pszichológia tényezôk szerepe az akut mikrokardiális infarktus (AMI) kialakulásában, kiújulásában és fenntartásában?

7.

Melyek a vérnyomásemelkedés tanult válaszként való rögzülésének feltételei, ezek teljesülnek-e?

8.

Hogyan mutatkozik meg a pszichológiai tényezôk és az immunfunkciók kölcsönhatása?

9.

Milyen módszerek és miért alkalmasak az asthma bronchiale magatartásorvoslására?

10.

Mi a pszicho-onkológia lényege?

11.

A táplálkozás pszichológiai szerepe, ennek szerepe az elhízásban.

12.

Melyek az anorexia nervosa és bulimia nervosa jellemzôi és különbségei?

13.

Mi a gyomor és nyombélfekély magatartásorvoslási modelljének lényege?

14.

A funkcionális hasfájás és a colitis ulcerosa pszichoszomatikája, összehasonlítása.

15.

Mi a fájdalom szerepe az ember-környezet rendszerben?

16.

Melyek a krónikus fájdalom-szindrómák?

17.

Melyek a fejfájások fô formái?

18.

Milyen magatartásorvoslási kérdôíveket ismer?

 

II. A gyógyítás lélektana

1.

Az orvos-betegkapcsolat elméletei, modelljei

2.

A pszichoszomatikus szemlélet: etiológiai- és pszichoanalitikus pszichoszomatika, a bio-pszicho-szociális modell

3.

Az orvoshoz fordulást befolyásoló tényezôk

4.

A laikus egészség és betegség fogalom. A reprezentáció kérdése

5.

A diagnózis alkotás, mint problémamegoldási folyamat

6.

A konzultációs stílus fogalma, modelljei

7.

Zavarforrások az orvos-beteg interakció során

8.

Az orvos-beteg kapcsolat kritikus helyzetei

9.

A nehéz beteg

10.

Pszichés krízis és krízis intervenció az általános orvosi gyakorlatban

11.

A haldokló beteg

12.

A veszteség pszichológiája

13.

Empátia és szerepe az orvosi gyakorlatban

14.

Kiégettség: a segítô foglalkozásuak veszélyeztetettsége

15.

A frusztáció jelenségvilága és elméletei

16.

Bálint-módszer: az orvos személyisége mint gyógytényezô

Vissza