Ők sem szeretik a magányt
A Miskolci Autista Alapítvány (MMA) munkatársa, Szalkai Dániel emberközeli kampányt szeretett volna az intézmény munkájáról, ezért meghívta a fiatal fotográfust, Bartha Mátét, hogy töltsön az MAA otthonában pár napot. Ennek az együttmu^ködésnek lett eredménye ez a fotósorozat.

Bartha egy héten át lakott az MAA házában. Közben nem csak összeismerkedett, de össze is barátkozott az ott élo~ fiatalokkal. Saját elmondása szerint a ház belso~ világából és a fiatalok látásmódjából inspirálva próbált elkészíteni egy olyan anyagot, ami ötvözi a spontán pillanatokat dokumentáló, illetve az ezen benyomások alapján megrendezett képeket.

"A házban senki sem viseli azokat az álarcokat, amik a mi hétköznapjainkban megszokottak. Senki sem fontosabb a másiknál, nincs különös, szokatlan, zavaró, mert az önkifejezés és elfogadás olyan széles spektruma nyilvánul meg, hogy abban mindennek és mindenkinek helye van. Majd egyre inkább a saját viselkedésem figyelve azt tapasztaltam hogy sok olyan dolgot csinálok (csinálunk), amit más környezetben elnyomnék, az autizmussal élo~k között viszont ennek nem éreztem szükségét" - meséli Bartha.

A munka érdekes és fontos eredménye a Two Heads projekt megszületése, amivel a cél, hogy a késo~bbiekben további alkotókat vonjanak be az alapítvány munkájába, annak érdekében, hogy felhívják a figyelmet az autizmusra.

Alább az elkészült fotók egy része. A fotókat kíséro~ feliratok, szövegrészek az MMA szakmai anyagaiból származnak.

Az autizmus mint tudott, genetikai hátteru^, az érzékelésben, szocializációban és viselkedésben észlelheto~ különbségekben jelentkezo~ viselkedési zavar. Az autizmussal élo~ emberek esetében jelentkezo~ sztereotip vagy bizarr viselkedések, a perceptuális alapú gondolkodás és a társadalmi elszigetelo~dés jelenségei, azok, amik miatt gyakran védett környezetre és segítségre van szükségük.

A viselkedési zavar megítélésének kérdése rendkívül aktuális. A kifinomult mérési, kutatási eljárások a szakmai eredmények fejlo~désével egyre inkább látszik, hogy nem egy elszigetelt, kis csoportot érint az autizmus. A növekvo~ statisztikai adatok jól mutatják, hogy sokkal inkább egy, a többségi társadalomra hatással levo~ valódi problémakörro~l van szó. Az autizmussal élo~k állapota rendkívül sokrétu^. A spektrum egyik végén a napi szintu^ ellátásra szoruló, gyakran nem beszélo~ 'kenneri’, a másikon pedig a jól funkcionáló – a társadalomba bizonyos szintig beilleszkedni képes – ’aspergeri’ autizmussal élo~k találhatók.

Magyarországon a hivatalos felmérések szerint kb. 25000 regisztrált, becslések szerint azonban megközelíto~leg 100000 autizmussal élo~ ember él. Ez egy nagy társadalmi csoport, melynek joga és igénye van a teljes életre. Amelynek túl a fiziológiai igényeken biztosításán az önmegvalósítás és az önállóság felé való törekvés is része. Tehát értékteremto~ munkára és szabadido~s tevékenységekre is szükségük van.

MAACRAFT program, azaz az intézményen belüli foglalkoztatás: ennek keretein belül autizmussal élo~ fiatalok készítenek kézmu^ves termékeket: kosárfonás, szövés, textil újrahasznosítás. A programról bo~vebben a miskolciautista.blogspot.hu oldalon lehet olvasni.

Hazánkban a specifikus ellátó szervezetek biztosítanak a sérült emberek számára védett környezetet, fejlesztési és foglalkoztatási leheto~ségeket. Magyarországon a normalizációs folyamatok gyerekcipo~ben járnak; azonban vannak olyan projektek, amik alkalmasak lehetnek az autizmussal élo~k elfogadtatására.


A Miskolci Autista Alapítványt 1992-ben a Miskolcon és környékén élo~ autizmussal élo~ fiatalok szülei hozták létre, hogy egy specifikus otthon létrehozásával a hiányos szociális ellátórendszerben addig csak sodródó autizmussal élo~ és értelmi fogyatékos fiatalok számára elhelyezést, teljes köru^ ellátást, szolgáltatást; képzési és foglalkoztatási leheto~séget nyújtsanak. Az alapítvány 1996-ban az országban elso~k között nyitott meg Fogyatékosokat Ápoló Gondozó Otthont.

A családi otthonban ötvenen kapnak bennlakásos ellátást, további tizenöt ember pedig a napközis programban vesz részt. Az ellátás mellett oktatás, foglalkoztatás és érdekvédelem szerepel az MAA szolgáltatási körében.
Az otthonban folyó élet fontos alapeleme a szoros napirend.

Az autizmus spektrumzavarral élo~ embereket mélyrehatóan megismerni nem könnyu^ feladat. Többek között a kommunikáció és a szociális interakció területein sérültek, így pont azok az eszközök nem állnak a rendelkezésükre, melyeket mi minden pillanatban használunk azért, hogy értsünk környezetünket és megértsenek minket.
Ezért sok esetben a biztonságos visszavonulást választják. Az autizmussal élo~ embert szocializációs nehézségei miatt zárkózottnak képzeljük el, olyannak, aki kedveli a magányt. Ez egy tévedés. Az autizmussal élo~ embereknek jelento~s része nagyon boldog, ha tekintetbe véve és alkalmazkodva az o~ket terhelo~ “eszköztelenséghez” megpróbálunk közeledni hozzájuk.

2010 óta a Mosoly Otthon Alapítvány számos kiemelkedo~en tehetséges autista alkotót fedezett fel és képzo~mu^vészek bevonásával felvállalta a mu^vészek tehetséggondozását és vizuális fejlesztését. Azóta több mint 1000 mu^alkotás, három országos híru^ kiállítás és négy nagy sikeru^ jótékonysági aukció jött létre, amik az autizmussal élo~k életkörülményeinek jobbá tételét, és lakóotthonok fennmaradását szolgálják. A programról az autisticart.hu oldalon lehet többet olvasni.

Az Autistic Art munkatársai, Tarr Hajnalka és Nagymáté Eszter, a mu^vészetterápián részt vevo~ fiatalok társaságában.

Madarász Dóra tájépítész a felügyelete mellett telepített terápiás kert tervrajzát tanulmányozza.


Koltai Tamás, biológus, a fóliasátrak és melegházak felelo~se. A Palánta projekt célja az autizmussal élo~k terápiás ellátásának, foglalkoztatásának bo~vítése fóliasátrak építésével; zöldségek, gyümölcsök melegházas termesztésével, illetve a MAA szakáldi gazdaságának fejlesztése az állatállomány bo~vítésével. Ezen túl a projekt célja a specifikus ellátás magasabb szinte való emelése egy terápiás kert építésével.

A megtermesztett zöldségeket, gyümölcsöket, a tojást, a húsféléket és a tejet az alapítvány konyháján használják fel. Itt oldják meg az otthonban lakók és a dolgozók étkeztetése mellett az ételkihordást kapók ellátását is


Forrás: 444.hu