20/2002. (IV. 25.) EüM-BM együttes rendelet a pszichotróp anyagok gyártásáról, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 4/1980. (VI. 24.) EüM-BM együttes rendelet módosításáról

22002. április 25. 00:40, csütörtök - Dr. Hanyecz Vince

20/2002. (IV. 25.) EüM-BM együttes rendelet a pszichotróp anyagok gyártásáról, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról, behozataláról, kiviteléről, raktározásáról és használatáról szóló 4/1980. (VI. 24.) EüM-BM együttes rendelet módosításáról


A pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről rendelkező 1979. évi 25. törvényerejű rendelet 5. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendeljük el:

1. §

A pszichotróp anyagok gyártásáról, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról, behozataláról, kiviteléről, raktározásáról és használatáról szóló 4/1980. (VI. 24.) EüM-BM együttes rendelet melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 20/2002. (IV. 25.) EüM-BM együttes rendelethez

1. Az R. mellékletének I. jegyzékébe foglalt pszichotróp anyagok listája a következő szövegrészekkel egészül ki:

Nemzetközi név vagy rövidítés Más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód Kémiai név [4-metil-aminorex ()-cis-2-arnino-4-metil-5-feni-2-oxazolin] "4-MTA 4-metil-tio-amfetamin, p-metil-tio-amfetamin, p-MTA, MTA, MK, S5, S5, Flatliner, The One and Only Dominator r -metil-4-metil-tio-fenetil-amin

(CAS: 14116-06-4)"

2. Az R. mellékletének I. jegyzékébe foglalt pszichotróp anyagok listájából a következő szövegrész hatályát veszti:

"2 CB, NEXUS 2,5-dimetoxi-4-bróm-fenetil-amin"

3. Az R. mellékletének II. jegyzékébe foglalt pszichotróp anyagok listája a következő szövegrészekkel egészül ki:

Nemzetközi név vagy rövidítés Más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód Kémiai név [amfetamin speed- ()--metil-fenetil-amin vagy ()-2-amino-1-fenil-propán]

"2C-B 4-bróm-2,5-dimetoxi-feniletil-amin, 2-(4-bróm-2,5 dimetoxifenil)etilamin, esmethyl DOB, BDMPEA, MFT, Erox, Nexus, Performax D4-bróm-2,5-dimetoxi-fenetil-amin

(CAS: 66142-81-2)" -

4. Az R. mellékletének IV. jegyzékébe foglalt pszichotróp anyagok listája a következő szövegrészekkel egészül ki:

Nemzetközi név vagy rövidítés Más név vagy külföldön gyakran használt más írásmód Kémiai név [flurazepám 7 klór-1-[2-(dietil-amino)-etil]-5-(o fluor-fenil)-1,3-dihidro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on] "GHB 4-hidroxi-vajsav,

-hydroxybutyric acid -hidroxi-vajsav (CAS: 591-81-1)"

[vinilbitál 5-(1-metil-butil)-5-vinil-barbitursav] "Zolpidem N,N,6-trimetil-2-(4-metil-fenil)imidazol[1,2-]piridin-3-acetamid, Ambien, Bikalm, Niotal, Stilnoct, Stilnox N,N,6-trimetil-2-p-tolilimidazol [1,2-]piridin-3-acetamid (CAS: 82626-48-0)"

MK. 2002/52 (IV.25.)

Forrás: WebDoki

Vissza